Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Glas

Glasverkstan

Glasverkstaden. Foto: Ulrika Rosengren

Grundläggande kurser ges varje år i planglastekniker och i ungsgjutning. Intresset för glas har de senaste åren ökat betydligt. Planglasets givna plats i arkitekturen ger stora potentialer till utveckling av såväl traditionella som nyare planglastekniker. Som skulpturalt material ger glaset skulpturen förmåga att fånga och sprida ljus. Objektets volym och yta ställer också andra krav än de icke transparanta, mer traditionella skulpturmaterialen.

Kurser

Verkstaden är öppen för alla studenter som antingen kan delta i baskurserna eller önskar få personlig handledning i sitt specifika projekt rörande glas. Vissa år har verkstaden tilldelats medel för vidareutveckling och fördjupande projekt såsom neon och plasma, ljus och flamma.

Till verkstaden är projektstudenter knutna. De studerar på KKH för att under en eller två terminer arbeta med ett eget formulerat glasprojekt. Detta innebär att verksamheten ständigt är i utveckling.

Undervisande personal

Ulrika Rosengren Gustafsson, adjunkt i fri konst med inriktning mot glas

Tekniker

Utrustning