Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Skulpturstudion

The Sculpture Workshop. Photo: Pernilla Carlsson

I skulpturstudion är arbetet främst inriktat på produktion av individuella konstobjekt. Arbetet omfattar det mesta från så kallad förlorad form till modern digital form och prototyp-tillverkningsmetoder. Diverse formtagnings- och gjuttekniker är en del i arbetet.

Förekommande material för framställning av original: gips, syntetgipser/acrystal/jesmonite, diverse silikoner, alginat (för kroppsavgjutningar), gjutvax och lera.