Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Internetrelaterad media /
Publika domäner

Föreställningarna om våra gemensamma fysiska rum har förändrats, våra digitala bindningar och digitala nätverk har skapat nya lager av publika rum. Den konstnärliga praktiken i det offentliga rummet har utvidgats.

Internetrelaterad media – Publika domäner är ett studieområde som sammanbinder den fysiska platsen med digitala nätverk. Området erbjuder möjligheter att utveckla konstnärliga projekt i relation till publika domäner. Till publika domäner räknas webben, men också de nätverk, informationskanaler och nya visualiseringsmöjligheter som ständigt utvecklas och skapas inom digital teknologi.

Studieområdet täcker in byggen av traditionella hemsidor och design samt projekt med anknytning till media och interdisciplinära konstnärliga praktiker.

Arbeten riktade mot publika domäner och 3D sker i samarbete med 3D-labbet där en plattform för integrerad konst har utvecklats gemensamt. Tillsammans genomförs bland annat workshops, gästföreläsningar, studiebesök och gemensam handledning.

Kurser

Kurser i Dreamweaver och WordPress

Föreläsningar, seminarier och studiebesök

Individuell handledning

Undervisande personal

Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst

Mjukvara 

Datorer