Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Tre kurser i arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan

Välkommen att söka tre kurser i arkitektur på avancerad nivå, riktad till yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och verksamma inom arkitektur och byggd miljö. 

Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären
Hösten 2019 startar Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Statens konstråd en ny kurs som utforskar skärningspunkten mellan konst och arkitektur. Kursen, som ges på engelska, med cirka 15 deltagare leds av konstnären Jonas Dahlberg, nyligen omtalad för det vinnande förslaget till minnesmonumentet över 22 juli-attentatet i Norge. Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som är intresserade av att utforska gränslandet mellan konst och arkitektur.

Restaureringskonst: Demokratins byggnader
Årets tema fokuserar på byggnader som medborgarhus, bibliotek, kulturhus etc – helhetsmiljöer som uppfördes för att manifestera demokratin under 1900-talet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma och ger fördjupning inom restaureringskonstens teori, uttrycksmedel och praktik samt i det byggda kulturarvet som resurs för samhällsutveckling. Kursen ger spetskompetens åt professionellt verksamma inom området arkitektur och byggd miljö.

Dekolonialisera arkitektur – Experimentella platser för kunskapsproduktion
Decolonizing Architecture vid Kungl. Konsthögskolan använder termen dekolonialisering som ram för att undersöka arkitekturens ideologiska, sociala och politiska dimensioner. Kursen 2019–20 undersöker arkitektur och kunskapsproduktion i förhållande till platser, grupper, erfarenheter och kroppar. Kursen ges på engelska och leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur och social rättvisa och Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur. Kursen vänder sig till sökande med erfarenhet inom konst, arkitektur, urbanforskning, kritisk teori eller aktivism.