Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Social praktik som motståndsstrategi

Projektledare: Erik Torvén (2011-2013)

’Projektet kommer att undersöka och formulera en kritisk utgångspunkt i en essä, baserad på en omläsning av 1960‐ och 70‐talets kritik av modernismen i ljuset av den globala kapitalismens och nyliberalismens utveckling de senaste decennierna. Kapitalism och modernism har smält samman och öppnat för en okritisk kommersialisering av arkitektur, och i förlängningen av staden som idé, plats och gemenskap.

Parallellt med textarbetet genomförs en serie praktiska undersökningar i full skala i urbana situationer. Avsikten är att undersöka möjliga strategier för en kritisk arkitektonisk praktik som kan generera nya rumsliga och sociala sammanhang, och därigenom utgöra en motkraft mot det kommersiellt strukturerade rum vi lever i.’

Ladda ner pdf-versionen av Erik Torvén: Dear Process–Arkitektur som kollektiv produktion (2013)

© Erik Torvén