Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lektorer

Lina Bjerneld

Vik. lektor i fri konst  med inriktning på måleri

Stina Hagelqvist

Vik. lektor i restaureringskonst Område: Arkitektur och kritiska studier

Cecilia Sagrén

Lektor i restaureringskonst Område: Arkitektur och kritiska studier

Katarina Nitsch

Vik. lektor i fri konst Område: Arkitektur och kritiska studier

Milou Allerholm

Lektor i konsthistoria Område: Arkitektur och kritiska studier

Björn Larsson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi och digitala media Område: Mindepartementet Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Carl Johan Erikson: Vägra …

Carl Johan Erikson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi och digitala media Område: Mindepartementet Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Björn Larsson: Vägra döda …

Åsa Andersson Broms

Lektor i fri konst med inriktning på internetbaserade medier Område: Mindepartementet

Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning på skulptur Områdesansvarig: 3D

Nadia Hebson

Lektor i fri konst med inriktning på måleri Område 2D