Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2014/15: I solitärens skugga – nyttobyggnadens kreativa restaurering

KKH_prospekt2014_2015_low_Page_1

Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng

I årets tema studerar vi uppgradering av nyttobyggnader, prövar strategier i mötet mellan gammalt och nytt, fångar helheten och meningen i historiska arkitekturmiljöer. En bevarad huvudbyggnad blir ett obegripligt kulturreservat, ett musealt preparat om vi inte lyfter fram byggnaderna runt omkring – ursprungligen ofta förutsättningen för huvudbyggnadens existens.

Exemplen på nyttobyggnader som uppgraderats är många; grafikmuseet i Gripsholms Kungsladugård aktiverade före branden hela miljön; ett gammalt stall på Storgatan i Stockholm bevarades och prisbelönades som häpnadsväckande kontor, Alnarps stora ladugårdsbyggnader fick internationellt intresse som modernt universitet… Vårt projektarbete belyser och utvecklar sådana potentiellt betydelsebärande byggnader. Genom restaurering och tillägg på olika skalnivåer ökas hela kulturmiljöns värde.

Historiskt och arkitektoniskt högtstående sekundärbyggnader har försummats på grund av bristfällig dokumentation och restaurering. Tillgängligheten för besökare är ofta obefintlig, underhållet eftersatt då stora kostnader läggs på huvudbyggnaden, kunskapen om och förståelsen för sekundärbyggnaderna är begränsad. Hur kan dessa byggnader tillgodose moderna krav, restaureras, förnyas och byggas till för nya verksamheter som förädlar kulturmiljön? Hur möter ny teknik traditionellt byggnadshantverk? Hur kan vår önskan att bevara kulturvärden förenas med viljan att gestalta en levande verksamhet? Hur kan vi iståndsätta byggnader och lyfta fram karaktär, egenart och materialitet?


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Kursplan

Slutrapport/publikation