Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2013/14: 3500 kyrkobyggnader – problem eller möjlighet?

Restaureringskonst 2013/2014, 60 högskolepoäng

2013_2014 (3500 kyrkor)-prospekt

 

Förändringar i samhällsutvecklingen utmanar restaureringskonsten och fordrar ny kompetens hos arkitekter, antikvarier och ingenjörer. Att utveckla arkitekturen som ett levande kulturarv i samspel med förändringens processer kräver insatser på olika nivåer. Restaureringskonst arbetar kreativt, prövande och okonventionellt för att med respekt för byggnadsvärdena skapa kvaliteter, logik och mening som kan föra arkitekturarvet vidare till kommande generationer.

Svenska kyrkor utsätts just nu för det största förändringstrycket under sin tusenåriga historia. Det är en av restaureringskonstens mäktigaste uppgifter – hur kan vi finna lösningar på den uppgift som många finner övermäktig? I fallstudier prövar vi restaureringens möjligheter och gränser i teknik och gestalt, förhållningssätt och process.

-Kyrkan är för stor, för liten, ligger på fel plats, många begär utträde ur kyrkan.. Samtidigt kan ingen folkrörelse mäta sig med Svenska Kyrkan – en förening med 6,5 miljoner medlemmar.  Riva, bevara, förändra, förnya transformera, restaurera, flytta, sälja?  Svaret ger Restaureringskonst genom att utforska kyrkobyggnaderna, odla existerande kvaliteter och utveckla nya. Vad är kulturarvets värde? Hur kan vi vidmakthålla, förädla, förbättra? När är bevarandekravet absolut och när är förändring en nödvändighet?

Det finns 3500 kyrkor inom svenska kyrkan, en tredjedel medeltida och en tredjedel från 1950–60-talen. Sammantaget är det en komplex samling byggnader och den enskilt största restaureringsuppgiften i Sverige. Många av efterkrigstidens kyrkor står inför sin första restaurering. Det är skyddsvärda byggnader ritade av arkitekter som Peter Celsing, Rickard Berg, Carl Nyrén och Sigurd Lewerentz. Går det att vidga kyrkobyggnadernas användningsätt? Den moderna liturgin ställer nya krav på kyrkorummet. Hur kan flexibiliteten öka? Och hur kan vi skapa nya resurser; möbler, teknik, belysning, tillgänglighet, akustik m.m? Hundratals miljoner investeras i kyrkoantikvarisk ersättning.  Görs restaureringarna med kvalitet? God design? God funktion?

Vad gör vi med övertaliga kyrkor? Kan kyrkobyggnaden återanvändas för nya funktioner?   Den engelska organisationen Redundant Churches ger årligen ca 30 kyrkor ny användning och en framtid. Sverige är unikt; endast en kyrka har rivits under de senaste 100 åren. Ska vi riva fler för att kunna bevara fler – eller kommer förfallet av avlysta kyrkor att fortsätta?


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Slutrapport/publikation