Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2012/13: Modernism at Risk – Restaurering & transformation av det moderna arkitekturarvet

Restaureringskonst 2012/2013, 60 högskolepoäng

2012-2013-prospekt(modernism)

 

Restaurering och utveckling av efterkrigstidens modernism kräver kunskap om samhällsutvecklingen, arkitekturidéer, moderna material och tekniker. Vi måste aktivt söka och sortera dessa värden NU, innan de försvinner. I »international style«, »contemporary modern« och »brutalism« finns rationella, råa teknik- och materiallösningar samt en skala som inte självklart omfamnas av nutidens samhällsbyggare. Genom kunskapsuppbyggnad, laborationer, studiebesök och egna grupparbeten lägger kursen grunden för att kunna för- ädla och arbeta med det modena urbana kulturarvets byggnader och miljöer.

I den stora mängden av svenska byggnader och urbana miljöer från efterkrigstiden finns betydande arkitektur-, resurs- och kulturvärden. Att förvalta, utveckla och förädla dessa värden är en stor framtidsuppgift. Byggnader står idag inför en omfattande restaureringsuppgift och ett stort förändringstryck genom alla nya behov och krav vi ställer på denna bruksarkitektur. Restaureringens traditionella fokus om materia, patina, identitet och autenticitet kommer ofta i konflikt med upprätthållandet av modernismens grundidé; att kunna betjäna sin funktion och vara i takt med tiden.

Hur kan vi uppgradera det moderna arkitekturarvet; regenerera och återställa välfungerande lösningar och ge dem nytt liv? Hur kan vi passa in nya funktionskrav med bibehållen arkitekturkvalitet i nya sociala urbana samhällssammanhang? Hur gestaltar vi den moderna arkitekturens idévärden? Vad fordrar nuet av den gamla byggnaden och hur kan vi fortsatt uppleva modernismens friska NU i transformationen av dessa byggnader och miljöer?

Tema: Restaureringskonst 2012/2013 går på djupet med restaureringsbegreppet i modernismens förnyelse och söker en restaureringssyn som ger svar på önskan om bevarande och viljan till förnyelse utan kompromisser och utan gränser för vad god restaureringskonst är. Årets studieresa går till New York City.


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Slutrapport/publikation