Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2010/11: Restaurering – en global angelägenhet. London – Helsingborg

60 högskolepoäng

2010_2011-prospekt(global)

 

Dagens restaureringsdiskussion, integrated conservation, har vidgats till att även omfatta aktuella samhällsfrågor som tillgänglighet, resurs och miljöfrågor samt ett mer individcentrerat värdebegrepp som decentraliserar restaureringsdiskussionen och inbegriper samhällets subkulturer. Hittills har restaureringsfrågorna och dess värderingar, som ofta är lokalt förankrade, saknat ett globalt perspektiv trots att de under 1900talet blev en internationell angelägenhet med gemensamma riktlinjer, dock utifrån ett västerländskt perspektiv. På 1960och 70talen utvidgades kulturarvsdiskussionen till att inkludera alla delar av samhället. Det innebär att man började skydda och lyfta fram olika minnen liksom byggnaders vidare kontext, miljöer och sammanhang likväl som byggnaden som monument eller monoliter. Hur kan vi utveckla vår syn på kulturarvet utifrån dagens globala restaureringsfrågor? Kan de tillföra ett annat förhållningssätt till stadsomvandling som att exempelvis tillåta påverkan av stadens subkulturer? Vad kan vi lära oss från restaureringspraxis i andra länder? Vad ska vi bära med oss in i framtiden och hur förvaltar och utvecklar vi minnet och platsens identitet i samband med stadsomvandlingar?

Under läsåret 2010-11 kommer vi att studera restaurering och stadsomvandling utifrån det vidgade begreppet integrated conservation tillämpat i projekt i Helsingborg, utifrån referenser från Londons stadsomvandlingar och Englands restaureringspraxis.


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Slutrapport/publikation