Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2009/10: Kirunas framtid – Kan man flytta en stad? Restaureringskonst på sin spets

Restaureringskonst 2009/2010, 60 högskolepoäng

2009-2010-prospekt(kiruna)

 

Årets ämne fokuserar på en av de riktigt stora samhällsbyggnads- och bevarandefrågorna i vår samtid, omvandlingen och den successiva flyttningen av Kirunas centrala delar – en samhällsförändring med global räckvidd. Kan man verkligen flytta en stad? hur ska de enskilda husen byggas eller återuppföras och hur ska de verka i landskapet? Vad är möjligt och önskvärt att flytta och i vilket skick skall det återuppstå – som byggnaden är idag, som den var från början eller i moderniserat skick? Kan autenticiteten behållas?

Den storskaliga gruvbrytningen kring sekelskiftet 1900 inledde ett samhällsbyggande på samma höga internationella nivå som den industriella processen. Kring gruvbolaget lkab skapades en mönsterstad och en kulturmiljö på hög nivå, som har gett samhället en särprägel. Kontinuerligt har gruvdriften tagit allt större delar av underjorden i anspråk liksom den byggt upp höga berg av slaggprodukter. under senare år har stora satsningar ägnats åt att lokalisera nya verksamheter för att göra samhället mindre beroende av gruvdriften.


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Slutrapport/publikation