Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Restaureringskonst 2018-2019: Periferin i centrum – kvarteret Krubban

I städernas periferi ligger områden som innefattar verksamheter eller kräver en yta som inte är självklara i en stadskärna. När städerna växer inlemmas dessa områden och utgör kvarter med en annan skala, egna kulturminnen och andra förutsättningar än omgivningens. Årets kurs i restaureringskonst har utifrån detta fenomen studerat kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm.

Med utgångspunkt i en gemensamt framtagen kulturhistorisk värdering har kvarteret fått fyra alternativa framtidsscenarier. De fyra perspektiven har sin bas i helt olika restaureringsideologier. Arbetet har varit experimentellt och har uppmuntrat försök att nå kärnan i den undersökta inriktningen. Det är en karta till nya frågeställningar och tänkbara lösningar inom ramen för ämnet Restaureringskonst.

Vid sidan av de fyra förslagen har studenterna även gjort enskilda fördjupningsarbeten kring kvarteret. De kommer att finnas tillgängliga på plats.

Välkommen till vad vi hoppas blir en spännande förmiddag om restaureringsämnets relevans för en hållbar utveckling av våra byggnader och städer.

Torun Hammar, gästprofessor Restaureringskonst

Cecilia Sagrén, lektor Restaureringskonst

Stina Hagelqvist, vik. lektor Restaureringskonst

Presentationer, diskussioner och visning: Fredag 24 maj, kl 9-12, Galleri Mejan, Skeppsholmen.

Program

09.00-09.10    Introduktion

09.10-10.30    Studenternas presentation – Kvarteret Krubban, fyra framtider

10.30-10.45    Paus

10.45-11.15    Respons

Gästkritiker:
Sara Grahn,
arkitekt, tidigare professor Hållbar stadsutveckling
Louise Masreliez,
arkitekt
Martin Rörby,
fil.dr., arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet

11.15-11.50    Diskussion
Moderator: Torun Hammar

11.50-12.00    Konklusion

12.00-13.00    Lunch och visning utställning

Anmälan till: stina.hagelqvist@kkh.se, senast tisdag 21 maj.
Ange om du vill ha lunch.
Antal platser är begränsat.

Resultatet av läsåret Restaureringskonst 2018/19 sammanställs i presentationskartor och en utställning som visas på Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen.

Vernissage torsdag 23 maj, kl 17 – 20. Utställningen är öppen 23 maj – 26 maj, kl 12-18.