Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2015/16: Museum och iscensättning – kreativa möten mellan gammalt och nytt

KKH 2015_2016 prospekt sv-page-001 (1)

2015/16: Museum och iscensättning
– kreativa möten mellan gammalt och nytt

Museum och iscensättning är årets tema. Vi tänjer gränserna för begreppet ”museum” – en arena för kommunikation och kunskapsförmedling utöver plats för samlingar och minnen. Genom återanvändning av byggnader och miljöer lägger vi ytterligare en dimension till upplevelsen genom arkitekturrestaurering. Kan värdefulla miljöer alltifrån Tessin dy:s Mälsåkers slott från barocken till Paul Hedqvists modernistiska terminal och hangar på Bromma flygplats transformeras till en ny sorts museum där atmosfären och de kulturhistoriska värdena bevaras medan användningen förnyas?

Kreativa restaureringsinsatser kan bidra till att innovativt förvandla arkitektur med oviss framtid till spännande, rika, historiska upplevelser. Vi söker oss bortom den vanliga upplevelsen av byggnader och rum till deras berättelser och händelser som skapar magiska platser. Med respekt för inneboende materiella och immateriella värden, analyserar och bevarar samt restaurerar/gestaltar vi för museum med historisk dimension, hållbar framtid och upplevelser som gör forskning och kunskap levande. Vi deltar i svensk och internationell diskurs inom kreativ restaurering.

Årets stora resa gick till New York och Nantucket, i samverkan med Preservation Institute Nantucket/ University of Florida Historic Preservation Program som sedan många år bedriver restaureringsutbildning på ”den levande museiön” Nantucket.

Kursplan Restaureringskonst 2015/16

Kursprospekt Restaureringskonst 2015/16

Slutrapport/Publikation