Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Oscar Lara

(Doktorand 2016-)

Engaging for a Revolutionary Future

’I en tid av en synbarligen oönskad men oundviklig globaliseringsprocess, finns det enorm aptit för att producera konstnärliga projekt som undersöker kapitalistiska modeller, slår ned på postkoloniala relationer, eller som stödjer illa behandlade minoriteter. Men varför gör vi verkligen det här? Hur påverkar de sociala praktikerna de mänskliga grupperingar som vi så brett förklarar oss hjälpa? Och vem är det som i verkligen drar nytta av dessa utbyten?

Engaging for a Revolutionary Future undersöker existerande strategier inom social praktik och analyserar resultaten för att förstå deras verkliga betydelse för de sociala grupper som den berör. Projektet vill sedan föreslå nya sätt för konstnärlig produktion som kan leda till strukturella förändringar, utan de tidskrävande processer som strategiska modeller har följt, och ändå nå längre än att bara generera dialoger.’

Oscar Lara, Mining Life

Oscar Lara, Mining Life

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet