Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Förvaltning

Förvaltningens uppdrag är att stödja och ge goda förutsättningar för konstnärlig utbildning och forskning samt att tillgodose att Kungl. Konsthögskolan fullgör sitt myndighets- och arbetsgivaransvar.

Annsofi Lindberg

Bibiotekarie

Maryam Ghadanfari

HR-och ekonomiadministratör

Filippa Arrias

Forskare

Annika Larsson

Forskare

Mara Lee Gerdén

Forskare

Karin Hansson

Forskare

Shiva Anoushirvani

Forskare

Nils Claesson

Forskare

George Kentros

Forskare

Per Hasselberg

Forskare


Ladda mer