Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan utlyser två professurer

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en professor i konstens teori och idéhistoria och en professor i fri konst med inriktning på konstnärlig forskning som också är forskningsledare.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-10.

Professor i fri konst med inriktning på konstnärlig forskning

Professuren i konstnärlig forskning är särskilt inriktad på kritiska och gestaltande förhållningssätt till de förändrade ekologiska livsvillkoren under antropocen. Tanken är att bygga en forskningsmiljö där dessa frågor artikuleras i konstnärliga forskningsprocesser. Ett framstående konstnärskap på mycket hög nivå inom fältet är en viktig förutsättning för tjänsten och 50% av anställningstiden är därför avsatt för egen konstnärlig forskning.

Kungl. Konsthögskolan har i dag en praktikbaserad forskningsmiljö med fem doktorander och elva forskare som är under stark utveckling med goda förutsättningar att växa. Forskningen på Kungl. Konsthögskolan befinner sig i en internationell kontext och inkluderar framstående konstnärer. På Kungl. Konsthögskolan är forskningen och grundutbildningen en integrerad miljö som ger näring åt en avancerad konstdiskussion och samtidskonstens sammanhang. Forskningen är tvärdisciplinär och i dialog med samhället i stort.

Som forskningsledare på skolan har du uppdraget att strukturera och utveckla högskolans forskningsmiljö på alla nivåer i dialog med studenter, medarbetare och skolans ledning. Du leder högskolans forskningssamverkan och följer noga det konstnärliga forskningsfältets utveckling.

Professor i konstens teori och idéhistoria

Professuren i konstens teori och idéhistoria vilar på konstkritikens avgörande betydelse för tillblivelsen av konst. Som sökande har du ett starkt kritiskt och essäistiskt författarskap som publicerar sig utanför traditionell akademisk forskning. Ditt författarskap inrättar sig i samtidskonsten och utvecklar konstens teoretiska och historiska diskurser utifrån det fält av praktiker som definierar den.

Avgörande är att du på ett intresserat och entusiasmerande sätt förmår arbeta med teoretiska frågeställningar tillsammans med studenter i nära förhållande till deras konstnärliga arbeten. Utöver att hålla i masterseminariet i konstteori kommer du att tillsammans med studenter och andra lärare tillämpa konstens teori och historia i olika delar av undervisningen och på nyskapande sätt. Undervisning i skrivande är en naturlig del av denna professur och du kommer bland annat vara delaktig i handledningen av studenternas masteressäer. En mycket viktig del av tjänsten är att du ska kunna fortsätta ha ett aktivt författarskap och 50% av anställningstiden är avsatt för egen konstnärlig forskning med utgångspunkt i din skrivande praktik.

Omfattningen på anställningarna är 100% och anställningstiden är fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år.