Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Arbeta ett arbete

Karin Hansson (projektledare), Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Per Hasselberg, George Kentros, Nils Claesson

Forskare (2017-2019)

I det tvärvetenskapliga konstprojektet, Arbeta ett arbete, utforskar en grupp konstnärer begreppet arbete från ett filosofisk, politisk och kritiskt perspektiv genom en öppen och kollaborativ arbetsprocess som inkluderar forskare och fackligt aktiva.

Ändrade globala arbetsrelationer och digital arbetskraft håller på att förändra hur vi skapar våra identiteter och förstår våra livsvärldar. Crowdsourcing, mikro-arbete, delningsekonomi, och en växande klass av tillfälliga och flexibla arbetstagare, stärker kommodifieringen av mänskliga relationer och skapar extrema former av alienering. Övergången från fast anställning till kortsiktiga och oberoende kontraktsarbeten, utmanar arbetarrörelsens kamp för arbetstagarnas rättigheter vilka etablerats de senaste hundra åren för att hålla klasskampen i schack. Men på samma gång stärker sociala medier också gemenskap och möjliggör facklig aktivism på en global skala.

För att utveckla förståelsen för den pågående omvandlingen av vad vi kallar för ”arbete”, börjar vi med våra egna konstnärliga praktiker och arbetsrelationer, och utvecklar konstnärliga forskningsmetoder. Här utgår vi från idéer om den reflekterande praktikern och den situerade forskaren, och konst som mikro-offentlighet eller infrastrukturering, för att undersöka hur den reflexiva konstnärliga arbetsprocessen kan stärkas genom kollaborativ samverkan, och hur idén om arbete kan utvecklas genom materialisering och konstnärligt utförande. Arbete om arbete sker genom workshops, på nätet, i offentliga seminarier, och framförallt genom konstnärliga arbeten.

Karin Hansson, The Affect Machine: Distribution of shares, 2015

Mer information: http://temporaryart.org/workawork

Finansieras av Vetenskapsrådet.