Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kajsa Dahlberg

(Doktorand 2016-)

Chronic Features – on the materiality and theatricality of time 

’Det här konstnärliga forskningsprojektet ägnas åt att tänka om och på nytt föreställa sig de förhärskande kapitalistiska föreställningarna om begrepp som t.ex. ’utveckling’ och ’framsteg’ genom att ta inspiration från aktuella studier inom queera temporaliteter. Kortfattat försöker dessa studier att undersöka effekterna och affekterna av vad Elisabeth Freeman kallar ’krono-normativitet’: ’användandet av tid för att organisera mänskliga kroppar mot en maximerad produktion’.

Det är en konstnärlig undersökning som både formellt och tekniskt experimenterar med söndrande eller splittrande temporaliteter, tidsmässiga luckor och narrativa omvägar. En av de huvudsakliga progressions-idéerna i den västliga världen var grundad på att framsteg inom teknologi, vetenskap och samhällelig organisation, kan bidra till en förbättring av de mänskliga villkoren, och att dessa följs tillsammans samt linjärt. Mitt projekt frågar huruvida verktygen för att mediera krononormativa justeringar av kroppar istället kan användas till att avbryta, förvirra eller störa normativa historiska narrativ rörande framsteg och produktion.’

Dahlberg_press_020

Reach, Grasp, Move, Position, Apply Force, Kajsa Dahlberg, 2015

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Lunds universitet