Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskningshändelser

Forskningsvecka

Foto/Photo: Mo Sirra, Model House 2017, digital c-print.

Sedan 2011 håller Kungl. Konsthögskolan en årlig forskningsvecka som är öppen för allmänheten. Konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras av lärare, …

Forskningsseminarium, utställningar

Vid Kungl. Konsthögskolan anordnas seminarium, utställningar och liknande händelser som del inom forskarutbildningen, fristående konstnärliga forsknings– och utvecklingsprojekt samt externfinansierade …

Disputationer

Vid Kungl. Konsthögskolan studerar doktorander med den konstnärliga doktorsexamen i fri konstsom mål. Utbildningen avslutas med en offentlig disputation.