Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

THE RESONANT BODY –
Psychodrama and Sociodrama as an Experimental Artistic Strategy

Projektledare: Sarah Guarino Florén (f.d. Werner) (2009-2011)

’J.L. Morenos sociodrama är en praktiskt inriktad ”terapeutisk” metodik, vad Moreno kallade ”sociatri”, det vill säga, sociodramats effekt når utöver det individuella subjektet och har möjlighet att förändra samhället som helhet. Inspirerad av den brasilianska konstnären Lygia Clarks ”terapeutiska” arbete och hennes tankar kring kroppens affektiva dimension och Morenos performativa sociodrama tog projektet formen av en experimentell workshop. Sociodramatikern Monica Westberg bjöds in att tillsammans med elever från KKH och DI experimentera med den sociodramatiska metoden, för att i ett tillfälligt kollektiv, en temporär ”samhällskropp”, förhoppningsvis närma sig varandra, sig själva och samhället på ett nytt sätt.’

Foto: Sarah Guarino Florén

www.sarahguarinowerner.se