Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Telenovela: Hijacking and Autonomy in the Neo Baroque World

Projektledare: Carla Garlaschi (2015-2018)

’Projektet består i förverkligandet av en romantisk berättelse och en telenovela (såpopera) video trailer som speglar händelser inom en samtida konstgruppering belägen mellan Latinamerika och Europa (från den neo-barocka världen). Skrivandet av den romantiska berättelsen är samtidigt en undersökning av genren telenovela och dess sammanhang, med ursprung i den förmodade approprieringen av Chilenska såpoperor under 1970- och 80-talet (där banalitet fungerar som kamouflage?).

Om berättandet och den rörliga bilden kan referera till den pendlande växlingen mellan Latinamerika och Europa, och formandet av en konstnärs praktik, dvs en persona som rör sig mellan dessa två, kan den romantiska berättelsen strukturera mötet mellan dessa båda parter och deras kamp för att vara tillsammans: de älskande, och tillåta förhandlingar mellan de båda sidorna av denna pendlande rörelse? Fler dualiteter tas upp i berättelsen: text/bild, konst/underhållning, center/periferi, tradition/samtid, privatliv/persona.

På detta sätt … genom varje publikt framträdande, vare sig performance, publicering eller utställning i närvaron av personan, kan förstås som en mise-en-abyme.’

© Carla Garlaschi