Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Searching Power on the Collective Laugh

Projektledare: Oscar Lara (2017, 2019-)

Searching Power on the Collective Laugh har som syfte att testa humorns kraft och dess materialisering genom produktionen av komedi som ett verktyg för att normalisera ny information, och genom detta stödja acceptansen för förändringar i samhället. Projektet använder som verktyg ett av de mest historiska och kulturella uttrycken i staden Lima, Peru, vilket är gatukomedi (Comedia Ambulante). Arbetet påbörjades i mars 2017 genom etablerandet av ett team bestående av sex personer: en bildterapeut/Theatre for the Oppressed facilitator, en naturvårdare/biolog och tre gatuteater-komedianter. Inom projektets ram uppdaterades gatukomedianterna om den konkreta situationen rörande den illegala gruvdriften i den peruanska djungeln. För detta syfte arrangerade vi flera workshops vilka resulterade i nytt komedi-material som testades i olika sammanhang som t.ex. vid AAA Theatre i Lima, på torget Plaza San Martin (ett ofta använt torg för politiska demonstrationer), inför den etablerade teatergruppen Yuyachkani, och på en turné till det mesta utsatta gruvområdet Puerto Maldonado, vilket ledde till ett misslyckat försök att hålla ett större publikt framträdande, m.fl.’

Oscar Lara, Stillbild från trailer, Un Mundo Feliz – Homenaje a la Comedia Ambulante, 2012