Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Saknad

Projektledare: Emilia Ukkonen (2014-2016)

’Halva världens befolkning lever idag i urbana miljöer. Skiftet som resulterat i att urbaniseringen nu är norm, innebär förändringar i såväl strukturerna, som formerna för samhället, både på mikro- och makronivå. Den mänskliga erfarenheten, mättad av kärlek, förluster och emotionell sårbarhet får idag ta plats inom ramarna för den urbana alienationens kontext. Min intention är att göra research kring och dokumentera människor i New York City som förlorat sina husdjur. Arbetet kommer att bestå av ett flertal kortare berättelser om personer och deras relationer till älskade försvunna husdjur. Ett husdjur kan vara viktigare än en medmänniska, i vissa fall till och med ersätta relationer till familjemedlemmar. Projektet innebär ett granskande av de föränderliga strukturerna i den, i hög utsträckning, individbaserade västerländska kulturen, där många människor lever ensamma med en katt eller hund som enda anförvant.’

Foto: Emilia Ukkonen

Foto: Emilia Ukkonen