Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Monument to the Rubble of the Future

Projektledare: Matthew Ashton, Medsökande: Dick Hedlund (2015-2016)

’Den svenska moderna byggnadshistorien kan förstås i Malmös yttre områden där nya polerade byggnader reser sig bredvid ett kolossalt tomrum – ett övergivet kalkstenstag vars tidigare innehåll återfinns i betongkonstruktionerna i över en miljon hem över hela Sverige. Genom en konstnärlig undersökning av de ’utopiska spår’ som redan visar sig i vårt samtida urbana landskap, avser Monument to the Rubble of the Future att undersöka förhållandet mellan ett verkligt område och urban utveckling, samt erbjuda en kritisk respons till de kortsiktiga visionerna av framtiden som för närvarande konstrueras. En workshop kommer att hållas under sju dagar i den övergivna kalkstenstaget, och där deltagarna kommer att bo och gemensamt arbeta fram installationer och tillfälliga arkitektoniska interventioner för att se hur historiska fragment kan skapa alternativa framtider.’

© Matthew Ashton

© Matthew Ashton

http://www.futurerubble.com