Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Million/Mirror

Projektledare: Sarah Kim, Medsökande: Maryam Fanni, Elof Hellström (2015-2017)

Million/Mirror är ett antologiprojekt som sammanställer en mängd estetiska svar till föreställningen om miljonprogrammet. Detta forskningsprojekt fokuserar på de bilder som projiceras på dessa områden och på inblandade konstnärers och institutioners politiska funktion. Genom tvärvetenskapliga samarbeten med forskare, författare, tänkare, kommer vi att följa rörelserna av kapital, språket, föreställningar om demokrati, konst, välgörenhet och socialt entreprenörskap. Över två års tid ska vi samla en serie reflektioner som leder till nya frågor som speglar motsägelsen och krisen som synliggörs genom investeringar i miljonprogramsområden och det samhälle i vilket gentrifieringen styrs av politiska agendor. Genom att använda antologin som form så möjliggörs också en kritisk undersökning av oss själva och rollen som redaktörer och projektledare i relation till meningsproduktion och vilka kollektiva former som är möjliga alternativ.’

Publikation: Ett texthäfte om konst- och kultursatsningar i relation till ägande och styrning
Maryam Fanni, Elof Hellström och Sarah Kim har 2017 färdigställt en publikation som kommer ur det konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojektet Million/Mirror. Arbetet undersöker offentlig konst i relation till gentrifiering och privatisering, och publikationen innehåller texter av bland annat forskarna Berndt Clavier och Asko Kauppinen samt forskningsprojektet Stadsfabula, och intervjuer med personer i tjänstemannaroll som i olika kommunala eller statliga verksamheter jobbar med konst eller kultur i relation till stadsbyggnad, med mera.
Publikationen kan beställas här.

Sarah_Kim_bild