Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

10°C: en makroskopisk utforskning

Projektledare: Carl Johan Erikson (2014-2016)

’Den makroskopiska skalan används inom fysiken för att beskriva världen då objekt eller processer är av den storlek att de är mätbara, observerbara och synliga. I förhållande till fenomen och abstrakta ting skulle ”den Makroskopiska skalan” kunna beskriva världen såsom vi upplever den. Projektet syftar till att konfrontera egna föreställningar, myter och existentiell ångest kopplad till naturen i en tid av global uppvärmning. Den fysiska utgångspunkten för projektet är en konstruerad sjö, Biotestsjön, som ligger i Forsmarks skärgård i norra Uppland. Sjön tar emot det uppvärmda kylvattnet från Forsmarks kärnkraftverk. Vid normal kärnkraftsproduktion höljs kylvattnet temperatur med 10°C. Det uppvärmda vattnet påverkar biotopen i och kring sjön på ett subtilt sätt.’

Biotestsjön, Forsmark © Carl Johan Erikson

Biotestsjön, Forsmark © Carl Johan Erikson

http://www.carljohanerikson.se

http://www.arbetarbladet.se/kultur/muterad-kokbok-fran-forsmark