Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper och insikter om de processer, gestaltnings- samt formuleringsmöjligheter, som förekommer inom och bortom fri konst, arkitektur och restaureringskonst.

De konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekten bidrar till forskningsmiljön och grundutbildningen vid KKH genom utställningar, workshops, performances, föreläsningar och seminarier. Projekten leds av undervisande personal samt studenter på avancerad nivå.

Den dokumentära teaterns
estetiska strategier:
för en samtida informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform

Projektledare: Samuel Richter (2019-) ’Den samtida globala ekonomin genererar idag oöverblickbara flöden av information, inom vilka det blir allt svårare …

Destroy, She Said. Expanded Legacies, Mentors and Confidantes

Nadia Hebson, Billboard and a response to a Monica Sjöö poster from 1968 called 'Women are the new left'.

Projektledare: Nadia Hebson (2019-) ”Med utgångspunkt från litteratur, fri konst och översättning, skapas ett fält för utforskning som avser att …

The Orientalism of the Casbah of Algiers

Casbah of Algiers - March 2019 Mouna Abdelkadous

Projektledare: Mouna Abdelkadous (2019-) Kasbah: Orientalism som en arkitekturpraktik ’Kasbah är per definition ett citadell, ett fort. Historiskt sett var …

Searching Power on the Collective Laugh

Stillbild, Un Mundo Feliz - Homenaje a la Comedia Ambulante trailer, 2012

Projektledare: Oscar Lara (2017, 2019-) ’Searching Power on the Collective Laugh har som syfte att testa humorns kraft och dess …

Warland

Anna Knappe, Afghanistan 100: The first 100 images of Google search for Afghanistan

Projektledare: Anna Knappe (2019-) ”Warland är ett forskningsprojekt och film som undersöker hur våldsamma bilder påverkar de människor som deltar …

My Friend is Here:
On Feminist Pedagogies, Curating and Other Forms of Living in The Feminine Plural

Waterfall 7, Performance av Anne Naukkarinen och Maarit Mustonen,'In Waves', Hanaholmen Cultural Centre, november 2018

Projektledare: Carlota Mir Medsökande: Hannah Ohtonen, Selina Väliheikki + Anna Jakobsson och Marta Forsberg (2019-) ’”Min vän är här” (My …

Synonyms for Shelter

House, från 52 Synonyms for Shelter, Hannah Clarkson, 2018

Projektledare: Hannah Clarkson. Medsökande: Esther de Groot (2019-) ’I en tid med migration, individualism och många som söker ett hem …

Map on the Politics of Space

Map on the Politics of Space

Projektledare: Tatiana Letier Pinto. Medsökande: Astrid Eriksson och Tove Möller (2018-) ’Map on the politics of Space är ett projekt som …

Ej giltigt som ID-kort

Mourad Kouri, Ej giltigt som ID-kort

Projektledare: Mourad Kouri. Medsökande: Alba Baeza (2018-) ’I april 2017 deltog vi i en forskningsresa (KKH) till Aten, Beirut och Lesbos …

Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice

Projektledare: Petra Bauer (2017-) ’Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express …


Ladda mer

KFoU Arkiv