Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Olivia Plender

(Doktorand 2012-)

Society is a Workshop

’Vad händer när gränserna suddas ut mellan konstnär och publik, och relationen förändras på så sätt att åskådarna blir medskapare och en utställning eller performance-tillställning kan förstås som en form av forskning? Society as a Workshop använder olika metoder som härstammar från flera av 1900-talets historiska modeller inom fri konst, teater och utbildning, och i vilka man lade tonvikt på ‘kreativitet’ och ‘lekfullhet’ som verktyg för individuell frigörelse från de till synes ‘icke-autentiska’ sociala relationerna som uppstår i hierarkiska institutionella strukturer. Syftet med projektet är att hitta nya former för samverkan som står i en kritisk relation till de formella och informella institutionella strukturerna inom den samtida kunskapsekonomin.’

Beyond Former Heaven - Part One, Physical, stillbild från video. Olivia Plender i samarbete med deltagare i programmet. Banff Centre, Kanada 2010

Beyond Former Heaven – Part One, Physical, stillbild från video. Olivia Plender i samarbete med deltagare i programmet. Banff Centre, Kanada 2010

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet.