Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Emanuel Almborg

 (Doktorand 2014-)

 The Utopian Image – Absolute and Incomplete
The Conditions of a Utopian Function in Art and Artist-Film

”Projektet undersöker förutsättningarna för en utopisk funktion inom samtidskonsten och rörlig bild. Premissen är att vi på senare tid upplevt ett växande begär efter nya politiska och sociala visioner och scenarier. Frågeställningen är vilken roll konsten och rörlig bild kan spela i att experimentera och skissa sådana visioner. Projektet tar sin utgångspunkt i historiska utopier och förlorade framtider och potential. Den första delen fokuserar på en skola för dövblinda barn utanför Moskva på 60-talet och dess pedagogik, etablerad av filosofen Evald Iljenkov och baserad på en social, kulturhistorisk syn på medvetande och utveckling.”

Archive image, Unknown photographer, The Zagorsk School, 1960s.

Arkiv bild, Fotograf okänd, Zagorsk Skolan, 1960-tal

Samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet.