Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskarutbildning

De praktikbaserade doktorandstudierna består av individuellt bedriven konstnärlig forskning under fyra år. Huvuddelen utgörs av att realisera ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt i dialog med handledare. Övriga poänggivande moment innehåller obligatoriska och valbara kurser.

I Sverige sker studierna i form av en finansierad heltidsanställning. Kungl. Konsthögskolan utlyser inte för närvarande någon doktorandplats.

Oscar Lara

(Doktorand 2016-) Engaging for a Revolutionary Future ’I en tid av en synbarligen oönskad men oundviklig globaliseringsprocess, finns det enorm …

Kajsa Dahlberg

(Doktorand 2016-) Chronic Features – on the materiality and theatricality of time  ’Det här konstnärliga forskningsprojektet ägnas åt att tänka …

Emanuel Almborg

 (Doktorand 2014-)  The Utopian Image – Absolute and Incomplete The Conditions of a Utopian Function in Art and Artist-Film ”Projektet …

Olivia Plender

(Doktorand 2012-) Society is a Workshop ’Vad händer när gränserna suddas ut mellan konstnär och publik, och relationen förändras på …

Melanie Gilligan

(Doktorand 2014-) Mind of We ”Mind of We is an artistic interrogation into what collectivity is today by developing its research …


Archive