Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Forskning

Forskningsmiljön vid Kungl. Konsthögskolan är fokuserad på konst, villkoren för konstnärlig produktion och nutida utmaningar för en sådan praktik inom och utom konstvärlden. KKH främjar en reflektiv och praktikbaserad konstnärlig forskning där kunskap formuleras genom dialog mellan idéer och material, plats och publik.

Läs mer

Vid högskolan bedrivs konstnärliga utvecklingsprojekt, doktorandprojekt, Mejan Residents samt externfinansierade forskningsprojekt. Pågående forskningsaktiviteter inkluderar en stor bredd av ämnen, tillvägagångssätt och metoder. Forskningsprocesserna offentliggörs i olika former såsom utställningar, filmvisningar, performances, konferenser och publikationer.

KKH ökar sitt engagemang kopplat till konstnärlig forskning och konstnärliga utvecklingsprojekt samt deras förankring inom kandidat- och femåriga programmet.

Samarbetspartners

Kungl. Konsthögskolan har etablerat forskningsrelaterade samarbeten med följande lärosäten: Lunds universitet (2010-) Stockholms konstnärliga högskola (2014-) Kungl. Konsthögskolan ingår även i …

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete

Map on the Politics of Space

Kungl. Konsthögskolan har under många år arbetat med olika konstnärliga forsknings- och utvecklingsfrågor. Syftet är att synliggöra och fördjupa kunskaper …

Forskare

Kungl. Konsthögskolan är i perioder värdinstitution för externt finansierade konstnärliga forskningsprojekt. Ansökningar görs till nationella finansiärer som t ex Vetenskapsrådet. Läs …

Forskarutbildning

Zero Magic Box presented at Simon Goldin (framework Goldin+Senneby) PhD defense 12 May 2016.

De praktikbaserade doktorandstudierna består av individuellt bedriven konstnärlig forskning under fyra år. Huvuddelen utgörs av att realisera ett dokumenterat konstnärligt …

Forskningshändelser

Forskningsstöd

Externa forskningsmedel: För de som är intresserade av ett samarbete med Kungl. Konsthögskolan, exempelvis för ansökningar om konstnärliga forskningsmedel till …


Arkiv