Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Filippa Arrias

Forskare (2018-2020)

Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – Transformationen som den Andre

I mitt konstnärliga forskningsprojekt, Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – transformationen som ”den Andre”, vidareutvecklar jag hur ett innehåll/ämne kan förvandlas genom att översättas mellan olika konstnärliga medium och material. Genom att reflektera en ärvd ”hi-Story”, en gång både en fiktion och verklighet, kommer jag att använda måleri, dokumentation och skrivande för att uttrycka olika aspekter av samma historia. Jag vill befria polyfonin inom ”Berättelsen” genom att betona sammanhållningen mellan specificiteten hos ett medium och hur det tolkas. De särskilda kvaliteter som kännetecknar ett visst medium eller material avgör sålunda dess giltighet. Jag fokuserar på måleriets materialitet som uttrycksmedel i min forskning. Den konstnärliga processen laddar såväl som löser upp material i sin strävan att skapa meningsinnehåll. De faktiska kvaliteterna hos materialen såväl som deras symboliska konnotationer förenas i en pågående dialog. I mitt forskningsprojekt representerar måleri och dess palimpsestiska kvaliteter figurationen av tid, minne och föreställningsförmåga.

Finansieras av Vetenskapsrådet.

Filippa Arrias, Vera and I

.