Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice

Projektledare: Petra Bauer (2017-)

’Exchanging Letters as a Form of Resistance: or on how art can be used to express solidarity in thinking and practice” är ett konstnärligt forskningsprojekt vilket görs i samarbete med curator och professor Gabi Ngcobo vid Wits School of Arts, Johannesburg; Tensta Konsthall, Stockholm; konstnär och professor Petra Bauer vid Royal Institute of Art, Stockholm; den sydafrikanska konstnärsgruppen Title in Transgression och den svenska konstnärsgruppen Study Group for Solidarity and TransActions (Petra Hultman, Theresa Traore Dahlberg, Linda Sestrajcic och Cristian Quinteros Soto).

Summering:
Hur kan vi använda konst för att tänka om det förflutna, nuet och framtiden? Hur kan ett historiskt minne från en politisk kamp fortsätta att aktivt påverka det som sker idag? Hur kan konst utforska och aktivera solidaritetsbegreppet genom både tanke och handling? Det är dessa frågor som vi ställer inom projektet. I en tid när det sociala klimatet hårdnar och grupper positionerar sig mot varandra, ser vi hur det är nödvändigt att återgå till solidaritet som begrepp och fråga oss själva om det fortfarande är möjligt att använda detta begrepp inom konsten för att föreslå och skapa alternativa verkligheter bortom de villkor som råder idag.

Vi utforskar en specifik solidaritetshistoria – det svenska engagemanget i den sydafrikanska motståndsrörelsen mot apartheidregimen. Under 1950-talet började kampen mot apartheid växa sig stark och engagerade institutioner och individer på både privat och offentlig nivå. Historien visar hur det kollektiva internationella engagemanget påverkade de politiska händelserna i Sydafrika. Bland många saker som hände, förmedlades svenskt ekonomiskt bistånd genom hemliga kanaler till motståndsrörelsen i Sydafrika. Privata brevförsändelser mellan familjer i Sydafrika och Sverige användes för att hemlighålla denna överföring av medel. Förutom att vara en transportväg för pengar så vittnar breven också om vardagen och hur de politiska händelserna påverkade personliga liv och erfarenheter. Men breven ställer också frågor om möjligheterna och begränsningarna för privata handlingar av solidaritet. Forskningsprojektet tar dessa brev som utgångspunkt för att reflektera över denna specifika historia.

Eftersom två forskningsgrupper undersöker samma historia men från två olika positioner och geografiska platser, ställs också viktiga frågor om hur olika politiska och sociala sammanhang påverkar våra sätt att se, tolka, reflektera, organisera och forma historier och material.

Med detta som bakgrund undersöker vi hur konstnärlig produktion kan bidra till att dekonstruera historien och förslå nya tolkningar och läsningar: vi kommer att besöka historien men förankra dess politiska och konstnärliga strategier i ett nutida sammanhang.’