Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Restaureringskonst: Periferin i centrum

( 60 högskolepoäng )

Restaureringskonst 2018/19

Tema: Periferin i centrum. Ett kvarter – fem sekler

När städer växer inlemmas sakta det som ursprungligen var utkant. Användningar skiftar, vår syn på det redan byggda och på det som planeras förändras, ibland mycket snabbt. Det är lågexploaterade områden med en lång utveckling över tid. Både byggnader och mark kan ses som en möjlighet till en högre exploatering eller förändrad användning. Men vad kan vi lära av det som redan har genomgått en förvandling?

Genom kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm undersöker vi det byggda kulturarvet som resurs och motor för samhällsutvecklingen, restaureringskonsten som konsten att förändra utan att fördärva. Det avser frågor från material och metod till landskap och stadsplanering.

Fakta

Nivå: post-master
Behörighetskrav: arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2019/2020 är stängd.
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: svenska

Restaurering förenar bevarande med ombyggnad utifrån befintliga miljöers arkitektoniska och historiska värde och karaktär. Utbildningen på Kungl. Konsthögskolan är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Här finns möjligheten att utveckla sin yrkeskompetens nära konst, teknik och forskning. Genom utbildningen knyts nya kontakter inom kvalificerad ombyggnad.

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt professionellt verksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas genom föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbeten. Kursen Restaureringskonst vänder sig till arkitekter (samtliga inriktningar), civilingenjörer, antikvarier, projektledare med flera. Grundkravet är en arkitektexamen eller motsvarande samt minst ett års relevant yrkesverksamhet.

Kursupplägg
Första delen av utbildningen skapar en gemensam kunskapsbas. Vi arbetar med inventeringar, uppmätningar, historik och kulturhistorisk värdering. Under vårterminen utförs projektarbeten kopplade till Kv. Krubban. Året avslutas med en publikation och en utställning.

Exempel på projektarbeten kan vara:
– Restaurering; detalj, material och konstruktion; Västra stallet
– Landskapet i staden; att restaurera det offentliga rummet
– Nya funktioner i gamla hus; tekniska installationer
– Restaureringsideologi i backspegeln; Östra stallet
– Tillägg och komplement, nygestaltning i kulturarvet; Malmgården
– Det byggda kulturarvets betydelse i stadsutveckling
– Impediment; resurs eller slöseri

Kursledning
Kursen leds av gästprofessor Torun Hammar arkitekt SAR/MSA samt lektor Cecilia Sagrén, arkitekt SIR/MSA.

I kursen medverkar också en rad svenska och internationella gästföreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område.

Kontakt: Cecilia Sagrén.

Tider och fakta
Utbildningen innebär heltidsstudier. De schemalagda momenten är dock koncentrerade i fem kursperioder under vilka helgarbete kan förkomma.

Kursstart den 3 september 2018.
Kursveckor HT vecka 36-38, 45-47.
VT 3-5, 11-13 samt 19-21 med kursavslut 24 maj.
Vissa studieuppgifter ges mellan kurspassen men studenterna är då fria att själva disponera sin tid.

Inom ramen för kursen kommer minst en kortare och en längre studieresa ske. Studenterna bidrar till kostnader för resa och logi med 6.500 kr/termin, sammanlagt 13.000 kr. Den student som inte har möjlighet att delta i studieresor ges ersättningsuppgifter.

20 studenter antas till kursen.

Finansiering och studieavgifter
Kursen har inga antagnings- eller studieavgifter för studenter från länder inom EU/EES. Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 313 000 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden.
Läs mer om studieavgifter

Ansökan
Ansök med CV, motiveringsbrev, examensbevis, passfoto, samt relevant arbetsprov (projekt, uppsats eller motsvarande).

Kursplan – Restaureringskonst 18-19

Tidigare kurser