Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Materialities (transmission/translation)

( 60 högskolepoäng )

Kursen Materialities vill på ett utforskande sätt betona erfarenhet och praktisk kunskap i mötet med filosofiskt och teoretiskt tankegods. Vi vill med kursen skapa en experimentell och undersökande miljö där utförandets tekniker pendlar mellan analogt och digitalt, där översättningen mellan idé och materialitet eller omformandet av volym och substans, står i fokus för reflektion och kunskapsförmedling. Transformationer kan ske genom att hitta andra lösningar eller genom oväntade resultat som ger nya erfarenheter, eller i överföringen mellan media som genererar en ’glitch’ eller fulländning. Genom återkommande konstnärliga diskussioner som har sin bas i det praktiska arbetet fördjupar vi vår kunskap.

Den här kursen ges på engelska.
Läs mer på kursens engelska sida!

 

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: Konstnärlig masterexamen eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2018-2019 har passerat.
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: Engelska

Kursplan Materialities 2018 2019