Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Materialiteter

( 60 högskolepoäng )

Bild: Sten med graverad karta från grotta i Abauntz, Navarra

Bild: Sten med graverad karta från grotta i Abauntz, Navarra

 

Koordinater: att översätta form

Den intuitiva, omedelbara föreställningen vi har om vad rumslighet är vilar på en viss uppfattning om immaterialitet: det gapande tomrummet genom vilket objekt och kroppar framträder och som visar sig inför vår föreställningsförmåga som något som i sig varken är kropp eller objekt. På ett sätt är det en virtuell verklighet.

Tanken på ett fysiskt rum som en flödande bakgrund mot vilken olika avbrott tar form som figurer (en flod, en kulle, ett säreget träd…) kan mycket väl ha varit det första kulturella urskiljandet mellan figur och bakgrund i analogi med relationen mellan ett subjekt och ett objekt. Hur något kartläggs blir avgörande för hur vi representerar vårt förhållande till världen, genom en serie relaterade koordinater med relationella positioner, vilka är skalbara och på så vis separata från vårt omedelbara förnimmande av dem.

All teknologi som berör 3D-skanning, utskrifter, rörelsefångst-relaterade effekter, och VR-genererande mjukvara, såväl som skapandet av ljudlandskap och projiceringskartläggning, förlitar sig på denna grundläggande princip för hur punkter sammankopplas i en abstrakt rymd och vilken kan förändras i skala, i allt från den grafiska återgivningen av en idé till byggandet av en immersiv, omslutande miljö.

Kursinnehåll
Materialiteter – Koordinater: Att översätta form, 60 hp, är en ettårig post-masterkurs som är övervägande praktiskt orienterad. Kursen utforskar överföringen mellan materialitet och immaterialitet genom digitala och analoga tekniker där olika aspekter av dimensionalitet formas. Genom att låta den konstnärliga praktiken genomsöka olika former av imaginära rum och tekniker skapas förutsättningar för ett lekfullt laborerande med perception och olika föreställningar. Genom praktiskt undersökande moment som till exempel inom fotogrammetri, 3D, virtuell verklighet, rörlig bild, ljudlandskap, projektionskartläggning och fotografi, görs nya erfarenheter när deltagarna engagerar sig i de tekniska och praktiska problemlösningarna. Arbetsprocessen praktiska moment fungerar som utgångspunkt för reflektion av både den egna teoribildningen och av de erfarenheter och observationer som gjorts under arbetet. Integrerat i kursen sker möten med andra professioner inom filosofi, praktisk kunskap, datorvisualisering m.m. med syfte att utveckla förståelse för andra medier, tekniker och språk. Kursen fokuserar på deltagarnas egna konstnärliga processer och strävar efter att dela erfarenheter genom samtal och kritik.

Kursens upplägg
Schemalagda aktiviteter sker en gång i månaden och i ett sammanhängande workshop-block om 3-5 dagar. Under höstterminen är det fyra block och under vårterminen är det fem block.

Praktiska övningar varvas med seminarier och föreläsningar. Mellan de intensiva workshop-blocken på Kungl. Konsthögskolan, bedriver studenten självständiga studier utanför skolan med fastställda uppgifter och förberedelser inför kommande workshop-block. Kursen avslutas med en offentlig presentation av de individuella projekten som är baserade på kursens innehåll.

Kursplan Kursplan – Materialiteter – 60 hp -2019

Ansök här

Fakta

Nivå: Avancerad
Behörighetskrav: Masterexamen i fri konst eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: 20 maj 13.00 2019
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 läsår
Undervisningsspråk: Engelska

Finansiering och studieavgifter
Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för anmälningsavgiften är densamma som för ansökan. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Info about fees 2019.