Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a Digital Landscape

( 60 högskolepoäng )

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

 

Det här är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. Kursen väver samman teori och praktik för att utveckla ett fotografiskt material i relation till publikationer sett i vid bemärkelse. Utifrån aspekter som demokrati, aktivism och historia undersöks olika strategier för publicering i ett expanderande fält och ett digitalt landskap.

Utöver studenternas självständiga arbete med att utveckla och färdigställa ett eget material i relation till publicering, bedrivs undervisningen i form av gruppseminarier, handledning individuellt och i grupp, föreläsningar och workshops. Undervisningen sker två dagar varannan vecka med eget arbete däremellan. En studieresa genomförs inom Europa med föreläsningar, studiebesök och möten på plats. Målsättningen är att varje student ska finna en publiceringsform för sina respektive projekt. Boken kan vara ett format för publicering som blir aktuellt, men kursen öppnar även för digitala publiceringsformer där ny teknik erbjuder nya möjligheter.

Fakta

Nivå: Avancerad nivå
Behörighetskrav: Öppen för sökande med konstnärlig masterexamen eller masterexamen i andra relevanta ämnen eller motsvarande kunskaper
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2018-2019 har passerat.
högskolepoäng: 60
Omfattning: 1 år
Undervisningsspråk: Engelska

Kursplan Photographic Artists Book 2018 2019

 

Den här kursen ges på engelska. Läs mer om kursen på den engelska sidan!