Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären

( 60 hp högskolepoäng )

22 July Memorial – Memory Wound. Illustration Jonas Dahlberg Studio.

 

Ansökan till läsåret 2019/2020 är stängd.

Den här kursen samlar 15 professionella yrkesutövare som är intresserade av att utforska gränslandet mellan konst och arkitektur i den offentliga sfären. Som en grupp kommer vi tillsammans att identifiera och diskutera olika språk, verktyg och konstnärliga metoder, som kan ge oss yrkesutövare möjlighet att påverka ett projekts utveckling under alla dess stadier, influera agendan och ställa kritiska frågor.

Genom seminarier och samtal och utifrån de enskilda deltagarnas praktiker, kommer kursen att reflektera över hur konstnärliga värden och kritikalitet kan uttryckas och ta plats. En utmanande och komplex arbetsuppgift då man i den offentliga sfären möts av förordningar och offentliga riktlinjer, olika målbilder, attityder och estetiker.

Utbildningen är utformad för att ge deltagarna möjlighet att enskilt eller kollektivt starta upp och utveckla nya projekt, eller fortsätta arbetet med existerande projekt, inom ramen för kursen. För att stödja den processen kommer kursen erbjuda en grupp samarbetspartners från olika fält och perspektiv som är intresserade av att undersöka möjligheten till att utveckla samarbeten och förverkliga konkreta projekt. Dessa samarbetspartners kan t.ex. vara konstinstitutioner, arkitektbyråer, byggherrar eller offentligaorganisationer. Vid specifika tillfällen deltar dessa samarbetspartners i föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner för att dela med sig av insikter kring sina arbetsmetoder, och för att fördjupa sin förståelse av kursdeltagarnas metoder och arbetsprocesser och vad dessa produktivt kan bidra med och leda till.

Förhoppningen är att kursen kommer föra samman en grupp människor med skilda bakgrunder och livserfarenheter och olika arbetsmetoder då vi tror att det berikar läroprocessen och tillför en viktig kvalitet till kursen och de diskussioner som ryms inom den.

Ansök till kursen här. 

Kursplan: Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären.

Fakta

Nivå: Post-master
Behörighetskrav: n Masterexamen i fri konst, arkitektur, urbana studier, kuratoriska studier, eller angränsande områden eller motsvarande kunskaper.
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2019/2020 är stängd.
högskolepoäng: 60 hp
Omfattning: 1 läsår, heltid.
Undervisningsspråk: Engelska

Finansiering och studieavgifter
Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för anmälningsavgiften är densamma som för ansökan. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Info about fees 2019