Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Femårigt program i fri konst

( 300 högskolepoäng )

På vårt femåriga program har du stor frihet och eget ansvar att skapa och driva din egen utbildning. Studiegången utformas till stor del av dig själv med stöd och hjälp av handledande professorer och lärare.

Varje student är knuten till en årskursblandad professorsgrupp och den handledande professorn undervisar både individuellt och i grupp. I professorsgruppen presenteras egna och andras arbeten. Professorsgruppen är också en plats för gemensamma diskussioner och andra konstnärliga verksamheter.

Fakta

Nivå: Grundnivå
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för svensk högskoleutbildning, undantag kan göras.
Sista ansökningsdag: Ansökan till läsåret 2019-2020 har passerat.
högskolepoäng: 300
Omfattning: 5 läsår
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Utöver vissa obligatoriska delar lägger du själv upp dina terminer genom eget arbete i ateljé och verkstäder samt deltagande i valbara workshops och praktiska och teoretiska kursmoment.

Genom att utveckla en självständig och reflekterande konstnärlig praktik stärker studenterna på det femåriga programmet gradvis sin förmåga till kreativitet, tolkning och analys.

Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen. Studenterna deltar i flera grupputställningar och under sista året (år 5) har de även en soloutställning i skolans eget galleri, Galleri Mejan.

Det finns möjlighet att avsluta utbildningen efter tre års heltidsstudier och ta ut en kandidatexamen i fri konst eller fortsätta ytterligare två år till en masterexamen i fri konst.

På Kungl. Konsthögskolan sätter vi stort värde på internationella samarbeten. Vi uppmuntrar studenterna att medverka i våra utbytesprogram med utländska samarbetsinstitutioner.

Behörighet och urval 

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande behörighet till exempel genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. För mer information om vad som utgör grundläggande behörighet, se studera.nu.

Dispens från grundläggande behörighet: KKH kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Urvalet baseras på arbetsproverna och görs av en antagningsnämnd bestående av handledande professorer i fri konst, en extern ledamot, adjunkter/lektorer och studenter.

Förberedande konstutbildningar är inget krav även om det är vanligt bland de sökande. Många av de som antas kommer med tidigare erfarenheter inom kreativa uttrycksformer.

Finansiering och studieavgifter

Studenter från länder utanför EU och EES måste betala antagnings- och studieavgift. Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är 316 430 kr per läsår, och antagningsavgiften är 900 kr. Deadline för anmälningsavgiften är densamma som för ansökan. För att få uppehållstillstånd för studier måste utländska studenter som antagits till en utbildning i Sverige för Migrationsverket visa att de har de medel som behövs för uppehället under studietiden. Info about fees 2019