Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Destroy, She Said. Expanded Legacies, Mentors and Confidantes

Projektledare: Nadia Hebson (2019-)

”Med utgångspunkt från litteratur, fri konst och översättning, skapas ett fält för utforskning som avser att ifrågasätta, re-konstituera och tänka nytt kring de ofta utvidgade arven från mindre uppmärksammande kvinnliga författare, konstnärer och tänkare. Samtida kvinnliga konstnärer, akademiker och curatorer vilka identifierar sig med intersektionella feministiska praktiker, söker på grund av den otillfredsställande situationen efter nya statuerande, reflexiva och undersökande former genom vilka ett omtänkande och en re-positionering av andras verk kan ske.

Genom att studera hur samtida praktiker navigerar och konstituerar dessa former av undersökningar, kommer detta projekt utforska hur den subjektiva kvinnliga rösten, autobiografi, autofiktion, biografi, resonans, samarbeten och kreativ kvinnlig vänskap, används för att kritisera de rådande exkluderande strukturerna och för att rekonfigurera nya inkluderande former för reflektion, engagemang, skapande och kritik.

Genom formella samtal, samarbeten och uppdrag, kommer en inbjuden grupp att arbeta, diskutera, presentera och utbyta kunskap runt pågående projekt och framställa nytt kritiskt innehåll. Arbetet kommer att resultera i ackumulativa projekt och kritiska texter skrivna enskilt och tillsammans, vilka kommer att både analysera och bidra till detta fält. Det slutliga visuella och skriftliga arbetet kommer att spridas genom en särskild webb-plattform/arkiv som stödjer ’pop-up’ utställningar och andra projekt i konstskolor i Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Projektet kommer att aktivt söka efter nyskapande, reflektiva former genom vilka nya verk kan realiseras, och vilka står emot etablerade ortodoxier och speglar uppmärksamheten för ’ämnet’ i varje medskapares bidrag.”

Nadia Hebson, Billboard: A response to a Monica Sjöö poster from 1968 called ’Women are the new left’