Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 681

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Den dokumentära teaterns
estetiska strategier:
för en samtida informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform

Projektledare: Samuel Richter (2019-)

’Den samtida globala ekonomin genererar idag oöverblickbara flöden av information, inom vilka det blir allt svårare att avgöra en bilds eller texts status som nyhet, reklam eller vara. Vidare står denna platslösa masscirkulerande information inte sällan i kontradiktion till individens eller kollektivets levda erfarenheter.

Den dokumentära teatern är i detta sammanhang att betrakta som en rik men något förbisedd tradition ur vilken en repertoar av möjliga estetiska strategier som förmår svara på denna samtida situation är att hämta. Från samtidskonstens fält riktar detta projekt blicken mot den dokumentära teaterns historia, med syftet att teoretiskt och praktiskt identifiera, utvärdera och appropriera särskilda estetiska strategier inom denna historia för att kunna utforma en informations- och dokumentkritisk konstnärlig arbetsform som kan bemöta ett politiskt nu.’

Foto: Samuel Richter