Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Carl Johan Erikson & Karin Willén

Forskare (2018)

The Final Repository: A Macroscopic Exploration

Borrhål HFM 29, borrhål HFM 26 och foderautomat för vildsvin

Den makroskopiska skalan inom fysiken är den längdskala då objekt eller processer är av den storlek att de är mätbara och observerbara för ögat. Den makroskopiska skalan beskriver existensen i världen såsom vi upplever den.

Projektet syftar till att konfrontera vår existentiella oro inför den samtida civilisationens natursyn. Vi vill genom konstnärliga metoder problematisera och synliggöra processer och system som formar vårt samhälles relation till naturen. Samtidigt söker vi alternativa förhållningsätt och handlingsalternativ.

Den fysiska utgångspunkten för projektet är Söderviken, platsen för det planerade slutförvaret av uttjänt kärnbränsle vid Forsmark i norra Uppland. Ett avgörande beslut väntas inom det närmaste året. Enligt planerna ska kärnbränslet läggas i speciella kopparkapslar på ca 500 meters djup i urberget – avskilt från människa och miljö i minst 100 000 år.

Genom olika metoder ska vi konfrontera platsen och våra egna föreställningar. Vi avser att under kortare perioder tälta på platsen och låta Söderviken utgöra vårt habitat. Under vistelserna kommer vi att genomföra performativa kroppsliga aktiviteter av vardaglig karaktär: fiska, delta vid jakt, plocka och äta bär och svamp. Att sova på platsen kan också bidra till att närma sig Söderviken på en annan medvetenhetsnivå. För att bredda en närläsning av platsen ska vi också bjuda in andra att delta i våra aktiviteter och på så sätt skapa förutsättningar för samtal och delade upplevelser.

Genom denna närläsning av platsen och dess liv som inbegriper dygnets alla timmar och olika medvetandenivåer, samlar vi material i form av fotografi, text och dokumentationer av aktioner och samtal. Utifrån vårt material och en oförutsägbar konstnärlig process planerar vi att sammanställa, redigera och redovisa projektet, i första hand genom en bok, samt ett seminarium på Kungl. Konsthögskolan med performance och inbjudna gäster.

Bokformatet är för oss ett viktigt konstnärligt verktyg och vi vill subversivt appropriera verklighetsproducerande medier så som naturböcker, kokböcker, livsstilsböcker mm.  Vi ser det som en konstnärlig metod för att blottlägga vårt eget och vår civilisations förhållande till naturen och jordens resurser, och visa på alternativa läsarter.

Finansieras av Seed Box Environmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet.