Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Björn Larsson &
Carl Johan Erikson

Forskare (2017-2019)

Vägra döda – historier om De Vapenfria männen

Vägra döda – historier om De Vapenfria Männen, undersöker en specifik del av svensk närhistoria genom en av de stora existentiella berättelserna om människans livsvillkor – tanken om fred och försoning. I detta konstnärliga forskningsprojekt anammas potentialen i det stora antalet möjliga utsagor och berättelser från de 35 000 unga män som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst.

Vapenfrirörelsens existentiella frågeställningar om rätten att åberopa samvetet berör individens manövreringsutrymme i relation till lag och rätt – då såväl som nu. Konstnärer hade en viktig roll inom rörelsen, många valde vapenfri tjänst och var mycket aktiva i det offentliga samtalet som ledde till förändrad lagstiftning. Forskningsprojektet vill genom att lära av erfarenheter från vapenfrirörelsen återknyta till konstnärernas roll som aktörer i ett samtida politiskt landskap.

Hemsida: http://vagradoda.se/start/

Tjänstebok

Finansieras av Vetenskapsrådet.