Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Läshinder

Har du läs- eller skrivsvårigheter?

Studenter vid Kungl. Konsthögskolan har rätt att kostnadsfritt låna anpassad kurslitteratur under sin studietid. Du kan läsa litteraturen som talbok, e-text eller punktskrift. Du kan ladda ner den direkt till din dator eller telefon.

Vad du behöver göra är att kontakta Konsthögskolans bibliotek, så ansöker biblioteket om ett användarkonto hos MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Vi går tillsammans igenom avtalsregler och skapar ett låntagarkonto. När det är gjort kommer du att få inloggningsuppgifter till din e-post och sedan kan du själv söka och ladda ner från Legimus som är den nationella talbokskatalogen.

Om du skulle behöva någon kurslitteratur som inte finns inläst, kan man beställa nyinläsning. Även detta kan du göra själv via Legimus. Kompendier, artiklar eller kapitel ur böcker kan vi själva läsa in här på Kungl. Konsthögskolan. Kontakta din bibliotekarie för assistans.