Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Andjeas Ejiksson

Forskare (2014-2015)

Den byråkratiska teatern

’Den byråkratiska teatern utforskar byråkratin som en distributionsform för makt och mening genom en analogi mellan byråkrati och teater. Undersökningen vilar på frågor om byråkrati som konstnärlig praktik, metod och medium; parallellt handlar det om att utforska relationen mellan teatralisering och byråkratisering och det byråkratiska som subjektiv erfarenhet. I projektet bejakas byråkratin som en teatraliseringsprocess och som en expanderande rymd av avvikelser och undantag. Begreppet teatralitet används i dubbel mening: å ena sidan som ett sociologiskt begrepp som beskriver en viktig dimension av det offentliga, sociala livet, å andra sidan en uttrycksform som också är en metod. Projektet utspelas i en serie av scener, dess berättelse kretsar kring en grupp som kallar sig ”1985” och som utforskar de revolutionära förändringar som ägde rum i Sverige under 1980-talet. Gruppen är projektets undersökande fiktion och teatrala plattform.’

Foto: Marcus Harrling

Foto: Marcus Harrling

Finansieras av Vetenskapsrådet.