Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 401

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 680

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 225

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 538

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Karin Hansson

(doktorand 2009-2015)

Accommodating differences:
Power, belonging and representation online

Karin Hansson är konstnär och doktorand vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet, i samarbete med Kungl. Konsthögskolan. Doktorandstudierna bestod av två konstprojekt som handlar om nya former av informations- och kommunikationsteknik. Syftet var ta reda på hur konstnärers praktik har påverkats av framförallt digitala teknologier. Målet var att förstå hur en kultur som konstvärlden anpassar sig till yttre förändringar, såsom ny teknik, samt att utveckla nya strategier för konst i det offentliga rummet. Arbetet är också en undersökning av konstutställningen som en kvalitativ forskningsmetod.

Karin Hanssons disputation hölls kl. 13.00 den 20 mars 2015 vid Stockholms universitet/DSV.

Länk till doktorsavhandling.

Karin Hansson

Karin Hansson, The Affect Machine Historical Archive, Tekniska museet, 2014, foto: Åsa Andersson-Broms

http://temporaryart.org/karin