Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2017/18 Bostadsarkitektur. Förvalta, förädla, förvanska?

Tema: Bostadsarkitektur. Förvalta, förädla, förvanska?

Det byggs bostäder i Sverige som aldrig förr och fler ska det bli om den statliga bostadspolitiken om 250 000 nya bostäder till år 2020 ska förverkligas. Det handlar    främst om nya bostadshus och bostadsområden men även om ombyggnader av befintliga byggnader med andra funktioner som industrier, skolor och kontor. Samtidigt står det befintliga bostadsbeståndet och särskilt miljonprogrammets bostäder inför ett växande renoveringsbehov. Bostaden, bostadshuset och bostadsområdet hamnar ofta i  korselden för olika intressen: kulturhistoriska värden, ekonomisk avkastning, social tillhörighet och hållbar utveckling ställs mot varandra och inte minst mot ett växande bostadsbehov. Hur är det möjligt att möta dessa intressen utan att göra avkall på kulturvärden och arkitektonisk kvalitet?

Årets tema för kursen Restaureringskonst behandlar bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom olika restaureringsåtgärder. En viktig fråga för kursen är hur andra byggnadstyper kan omvandlas till bostäder, förnyas och tillföras nya värden utan att befintliga förminskas. Få andra byggnadstyper vittnar om moderniseringsiver och förändrade livsstilsideal, om maktförhållanden och könsroller som bostadshuset. Var går gränsen mellan förädling och förvanskning av kulturhistoriska och arkitektoniska värden i bostadsarkitekturen? Hur kan kulturhistoriska värden behållas samtidigt som moderna krav på tillgänglighet och hållbarhet tillgodoses?

Kursplan restaureringskonst 17 – 18
Prospekt Restaureringskonst KKH 17_18
Publikationer 2017/18