Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2016/17: Framtidsfrågorna

Kursprospekt för 2016/17 som PDF

Fronten inom restaureringskonst, var finns den? Vilka är våra framtidsfrågor? Framtidens arkitektur skapas i transformation och kritisk restaurering. 70% av arkitekturuppgifterna handlar om befintliga byggnader vilket gör spetskompetens inom restaurering centralt för vårt samhällsbygge. Temat framtidsfrågor undersöker restaureringskonstens milstolpar: Var befinner sig restaureringskonsten och hur har utvecklingen sett ut nationellt och internationellt? Vad är det bästa som utförts, hur och varför?

Vi granskar olika vägskäl där val mellan bevarande och förnyelse ställts på sin spets. Vi studerar aktuella frågeställningar; Krig, konflikt, migration – hur påverkas kulturarvet? Historielöshet och identitetsfrågor. Ett snabbt växande kulturarv – vems ansvar? Håller kulturvärdena på att omdefinieras – exemplet Kiruna? Hur tar vi hand om modernismen och arkitekturarvet från 1970, 1980 och 1990-talet? Arkitektur- och restaureringshistoriens spridningsområden – influenser och gränser – t.ex. runt Östersjön. Diskursen prövas och utvecklas i experimentella arbeten och går på djupet med framtidens restaureringsuppgifter.

Parallellt med årets tema om restaureringskonstens framtidsfrågor lägger vi extra tyngd på uppdatering av kunskap om restaureringspraktikens kärnfrågor. Kortare resor inom Sverige och Norden samt en längre Europaresa ger underlag för egna studier och leder debatten framåt.

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet. Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier. Kurspoängen kan tillgodoräknas i en forskarutbildning.

Slussen, Stockholm. Foto: Lars Epstein

Foto: Lars Epstein 

Slutrapport/ publikation